Превод на английски

Изучаването на английски език с Direct English
е стъпка към успеха и свят от възможности

Какво е Direct English?

Direct English receptionDirect English products

Direct English е една от най-ефективните езикови програми за изучаване на английски език по света. Предоставена е от основаната във Великобритания Linguaphone Group, световен лидер в чуждоезиковото обучение. Системата се характеризира с уникалната си методология, която помага на хиляди хора да усвоят английския език, като важен международен език на бизнеса и комуникацията. А броят им непрекъснато расте.

Direct English е обучителна система, създадена през 1997 година от световно известния експерт по изучаване на английски език Луи Александър. Тя е базирана на уникална методика и е една от най-ефективните в наши дни. Вече е пожънала огромен успех в Азия, Европа и Средния Изток. Вие сте следващите, които ще успеете.

За разлика от много други езикови курсове по английски език, Direct English функционира в съответствие с Вашите лични възможности. Системата е съобразена със способностите и целите Ви. Поститате напредък чрез темпо определено от Вас самите и ненарушаващо изпълнението на служебните и личните Ви ангажименти. Благодарение на гъвкавостта и́, се обучавате точно по начина, по който желаете. А резултатите? Чувствате се уверени още от първия ден и в резултат постигате целите си по-бързо.

Със своите девет нива на обучение и допълнително бизнес английски, Direct English Ви предоставя повече възможности в сравнение с всички останали обучителни системи. И така, независимо дали сте абсолютно начинаещ или напреднал, млад професионалист или изпълнителен директор, Direct English ще намери подходящото за Вас решение.

Direct English в България

Компанията Александър Бизнес Център притежава изключителните права за България, което и́ дава възможност да осъществява обучения по системата Direct English, както и да преотдава право на лиценз за същата дейност в малки и големи населени места в страната.

Първият български център за изучаване на английски език по системата Direct English е открит в София. Дейността си стартира през месец март 2016 г. Всички, които желаят могат да посетят центъра на място, да се запознаят с условията, учебните системи, спецификата на тази нетрадиционна методика за изучаване на чужд език, както и с екипа ни.

Световни успехи

Direct English на Linguaphone Group Ви предоставя възможност да изучавате английски език по лесен и достъпен начин в съответствие с възрастта и способностите Ви в Азия, Европа, Африка и Близкия Изток. Нещо повече, не са Ви необходими предварителни познания по езика, затова – не чакайте! Свържете се с нас сега?