Превод на английски

Служителите са най-добрия актив на компанията Ви
Поверете езиковото си обучение на нашите експерти

Direct English – изборът на успешните компании по света

В наши дни, бизнес средите изискват наличие на умения за осъществяване на ефективна комуникация на английски език. Английският е езикът на световния бизнес, чието владеене се определя от международната общност не само като полезно бизнес средство, но и като основно умение за цял живот.

Независимо дали във Вашата компания имате нужда от обучение на заети млади специалисти или пък на главен изпълнителен директор, ние сме тези, които предлагаме гъвкави и ефективни програми за езиково обучение като част от кариерното им развитие, подходящи както за тях, така и предназначени за ръководители отдел „Човешки ресурси“.

Нещо повече, ние предлагаме целенасочена програма по бизнес английски за служителите на тези компании, които желаят да надграждат езиковите умения, свързани с конкретната им сфера на дейност.

И още – ние работим с компании от различен мащаб: от световноизвестни международни такива до малки, все още неналожили се фирми, с амбиции по най-бързия начин да постигнат повишаване квалификацията на служителите си.

В случай, че се припознаете сред някои от долуизброените, ние сме тези, които бихме могли да ви бъдем от полза:

  • Младши изпълнителен директор, чиято цел е да постави успешно кариерно начало
  • Главен изпълнителен директор, който желае индивидуална програма, като част от поставените пред себе си цели за постигане на международно развиване на бизнеса
  • Ръководител „Човешки ресурси“ или „Кариерно развитие“, желаещ да предложи на служителите специално разработена и подходяща за тях програма за изучаване на английски език
  • Държавен орган, нуждаещ се от рентабилна програма за езиково обучение

В случай, че желаете да изпитате нов подход свързан с изучаването на английски език, тогава обърнете се към Direct English – световно известната езикова обучителна система, при която постигнатите от Вас резултати оправдават направените финансови разходи.

Подход съобразен с постигането на конкретните Ви цели

Чрез Direct English Вашите служители ще се научат да четат, говорят, слушат и разбират английски език, като междувременно ще се мотивират и ще станат по-ефективни в изпълнението на служебните си задължения. Всяка компания поставя пред себе си свои собствени цели, поради което, преди да предоставим като услуга конкретно обучение, провеждаме
предварителни разговори, за да разберем Вашите изисквания и желани резултати.

Direct English предлага обучение по английски език, разработено по начин, съобразен с конкретните нужди на фирмите, независимо от техните цели, мащаби или бюджетни възможности. Нашият гъвкав подход представлява съобразяване с персоналните графици на служителите. Даваме възможности за обучение както на работното Ви място, така и в някой от нашите центрове, разположен най-близо до Вас. Изборът е лично Ваш.

Надежден и резултатен подход

Преди всичко сме наясно, че се стремите към видими резултати. За тази цел плътно до Вас ще бъде отдаден мениджър „Обслужване на клиенти“, който ще гарантира пълната Ви удовлетвореност. Ние също предлагаме постоянни доклади за постигнатия напредък и резултати, като прилагамe и други средства за анализ, чрез които ръководителите „Човешки ресурси“ и „Кариерно развитие“ биват обективно информирани.

Освен това нашата програма е в съответствие с Общата Европейска Езикова Рамка, което е гаранция, че уменията на Вашите служители ще бъдат оценявани персонално и независимо.

Казано с прости думи, изпълняваме обещанията си, като осигуряваме на служителите Ви професионално обучение, което ще им вдъхне увереност при свободното им общуване чрез английски език. Разбира се, няма и какво друго да очаквате от доставчик на езиково обучение със 109-годишен опит в тази сфера. Свържете се с нас още днес, за да разберете повече за това по какъв начин Direct English ще бъде от полза за Вашия бизнес.