Превод на английски

Изучаването на английски език с

Direct English -прозорец към света

Луи Александър

Louis Alexander

Създадена през 1997, Direct English е уникална обучителна система, разработена от международно признатия авторитет в областта на английския език, Луи Александър.

Луи Александър (1932 - 2002) е водещ британски автор на учебни материали за изучаване на английски език, включитено световно признатата система Direct English. Роден в Лондон, учил в гимназия Годалминг и Университета в Лондон, Луи е преподавал английски език в Германия (1954–56) и Гърция (1956–65), където е бил ръководител на отдел английски език в средно училище Протипон, Атина (днешното училище Мораити).

Луи е бил член на Комитета на Съвета на Европа по преподаване на модерни езици (1973–78) и един от авторите на Threshold Level (1975) и Waystage (1977), трудове, разработени за Съвета на Европа, чиято философия е база на много комуникативни езикови курсове и формират основата на Общата Европейска референтна езикова рамка. Също е бил член на Комитета за управление на писателската общественост (1980–83).

Бил е консултант по английски език за деца в Китай през 80те години под егидата на ЮНЕСКО. Той е създателят на проекта "Оцелявай" - самообучителна серия за изучаване на съвременни езици и публикувани езикови курсове, които се осъществяват с помощта на компютър (1980–83, преиздадена през 1989). През 1986–88 е бил консултант към Синдиката за провеждане на местни изпити към университета Кеймбридж във връзка със сертификата на Кеймбридж Английски език за международна комуникация.

Неговият последен и безспорно най-добър труд, Direct English, продължва да бъде издаван и продаван изключително чрез мрежата от лицензирани партньори на Linguaphone Group.