Превод на английски

Direct English - осигурява подкрепа на
обучителите през цялото време

Средства за преподаване

Direct English Tutorial class manual Direct English conversation class manual

Системата Direct English е нещо повече от обикновен курс по английски език; тя е цялостна обучителна система, предназначена за възрастни с различни способности и опит. Ето защо Direct English има специално разработени наръчници за обучителя, които да му бъдат от полза при провеждането на курса и които са нераздална част от обучиталната програма.

Наръчник за преподаване

Часовете с обучител са в основата на системата Direct English. Философията на Direct English предполага, че възрастните усвояват знания най-добре, когато самите те поемат отговорност за обучението си. Ролята на обучителя, обаче, е съществена за мотивацията на обучаемите, както и във връзка с отговарянето на поставени въпроси и разрешаване на възникнали трудности в обучителния процес.

Когато се присъедините към екипа на Direct English, ще получите този наръчник, заедно с допълнително качествено обучение, които ще Ви помогнат да преподавате професионално английски език на своите обучаеми.

Наръчник за часовете по разговор

Часовете за разговор, които нашите Direct English центрове предлагат са различни от тези, предоставяни в други езикови училища или обучителни центрове. Нашите часове са част от обучителната система на Direct English и са прецизно подготвени, за да съответстват на цялостната система за обучение на нашите клиенти.

Часовете за разговор не са 'учебни' часове, те са часове за упражнения - възможност за обучаемите да практикуват уменията си да проведат разговор на английски език, като използват разнообразие от теми във връзка с актуални новини и събития.

Това е само част от подкрепата, която ще получите, когато започнете преподавателската си дейност с Direct English. Достъпът до софтуер за проследяване на обучителния процес на всеки курсист, системата за управление на обучението и професионалните подготвителни програми са ползотворни за Вашата дейност. Влезте тук, за да се свържете с Централния офис на Direct English България и да получите информация за възможностите за кариерно развитие с нас.