Превод на английски

Най-удовлетворяващата програма по

английски език, по която някога ще преподавате

Обучение и преподаване

Direct English receptionDirect English student Direct English lesson

За разлика от много други курсове, Direct English е цялостна система за изучаване на английски език, която предоставя, както завладяващо преживяване за обучаемите, така и удовлетворяващо начинание за преподавателите.

Системата е изградена на базата на изпитани етапи за обучение, които отразяват естествения процес на възприемане чрез представяне, изучаване и практикуване. Учебната програмата на Direct English е базирана на принципа на повтаряемостта, като всяко ниво се състои от девет раздела, които трябва да бъдат усвоени в минимум 90 учебни часа. Ние Ви помагаме да упражните това, което изучавате и да изградите самоувереност докато напредвате.

Благодарение на комбинацията от доказана обучителна система и изключително занимателни учебни материали, преподаването никога не е било толкова забавно!

  • Отлично разработена методология - предназначена да предоставя систематични познания по четирите умения - разбиране, говорене, четене и писане
  • Педагогическа стабилност – изградена на базата на три основни изпитани обучителни етапи, които отразяват естествения процес на учене
  • Изпитана учебна програма – заложени са много разговорни упражнения, което позволява на обучаемите уверено да използват английския си език от самото начало на обучението си, като по същото време изучават систематично основните единици на английската граматика
  • Отговорности на обучаемите - безспорен факт, произтичащ от педагогическата практика е, че хората единствено и само научават нещо, ако самите те поемат отговорност за собственото си обучение. В допълнение, обаче, Direct English гарантира сигурен напредък чрез лични консултации с обучител, периодични тестове за самооценка и тестове под контрола на преподавател.
  • Интерактивна обучителна система – използват се интегрирани онлайн мултимедийни ресурси.
  • Изключително занимателен подход – бъдете уверени, че ще останете мотивирани през целия курс на обучение

Тук ще откриете как системата Direct English е приложима във Вашия център или институция и защо езиково обучение с Direct English е изборът на хиляди възрастни по света.

Този уникален метод за обучение ще Ви помогне да постигнете целите си по-бързо, защото съответства на Вашите възможности, като развива уменията и затвърждава увереността Ви през цялото време. Затова - не чакайте, свържете се с нас днес!