Превод на английски

Бизнес английски -
изборът на успешните компании по света

Езиково обучение по английски с бизнес насоченост

Бизнес английският е неразделна част от системата Direct English, чрез който ефективно се усвояват умения за слушане, разговоареяне, четене и писане в сферата на бизнеса. Благодарение на комбинацията от разнообразни учебни материали и часове с обучител, както и семинари, в които се разиграват ситуации от реалния бизнес, обучаемите развиват езиковите си способности, даващи им възможност да осъществяват безпроблемно комуникация в англоговоряща среда.

В допълнение към стандартния Direct English курс е разработена самостоятелна обучителна програма по бизнес английски, която развива умения, свързани със слушане, разговаряне, четене и писане в сферата на бизнеса.

Като обучение, което се провежда изцяло на английски език, курсът по бизнес английски е подходящ за обучаеми с ниво на компетентност на езика 3/4 или сходно. Създаден да бъде в пълно съответствие с цялостната програма за обучение по Direct English, обучаемите биха могли да отделят време да развият умения по бизнес английски преди да продължат със следващото ниво на Direct English.

Обучението по английски език – насочено към реалния свят

С помощта на разнообразни учебни материали и целенасочени часове с обучител, както и участие в семинари, обучаемите ще развиват и практикуват уменията си като разиграват ситуации, взаимствани от реалната бизнес среда с участието на реални личности.

Този метод дава възможност на обучаемите и корпоративните клиенти да се чувстват убедени, че ще придобият необходимите знания и умения, за да комуникират безпроблемно в англоговоряща бизнес среда. Чрез усвояване на познания, свързани с оформяне на бизнес писма, провеждане на телефонни разговори, чрез които се оферират англоговорящи клиенти, управление на вътрешнофирмени промени – обучението по бизнес английски, като част от програмата Direct English, спомага да развиете отлични писмени и устни способности, които са Ви необходими, когато попаднете в света на реалния бизнес. За да научите повече свържете се със своя партньор на местно ниво още днес.