Превод на английски

Подкрепяме всяка Ваша стъпка
по пътя към успеха Ви

Проверка на придобитите езикови умения чрез Direct English

При много от езиковите курсове, проверка на наученото се извършва чак в самия край на обучението. Така, обаче, се оказва прекалено късно, ако се нуждаете от допълнителна подготовка, свързана с определени езикови единици!

Ето защо с Direct English ние Ви осигураваме контролни тестове, редовни консултации с Вашия обучител, както и Direct English онлайн, където ще намерите онлайн изпитни материали, разработени специално за нивото, в което се обучавате. Нещо повече, ще имате възможност да проследите постигнатия от Вас напредък и степен на възприемане на езика, което ще Ви вдъхне увереност и ще Ви окуражи да продължите да изучавате английски език с нас. Може да сте сигурни, че оценявайки Вашите познания през целия курс на обучение, ние Ви гарантираме сигурен успех!

Наясно сме също, че вероятно бихте желали да получите независима оценка за постигнатите резултати при обучението си с Direct English. Ето защо, нашите курсове са в съответствие с нивата на обучение спрямо Общата Европейска Езикова Рамка, както и независими обществени изпитни организации за провеждане на тестовете IELTS™, TOEFL и BULATS.

 

Direct English - levels chart