Превод на английски

Direct English е цялостна система за
обучение по английски език.